Disneyland 1972 Love the old s

Bài 20: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953-1954)

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập Bài 20: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953-1954) lớp 12 môn lịch sử

LỊCH SỬ LỚP 12


 BÀI 20 - CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP KẾT THÚC


(1953 - 1954)Bài 20: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953-1954)Tấn công Điện Biên PhủBài 20: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953-1954)I. ÂM MƯU MỚI CỦA PHÁP - MỸ Ở ĐÔNG DƯƠNG. KẾ HOẠCH NAVA


1. Âm mưu mới của Pháp - Mỹ ở Đông Dương. Kế hoạch Nava


-       Sau  8 năm xâm lược VN, Pháp thiệt hại ngày càng lớn, bị loại khỏi vòng chiến đấu hơn 39 vạn quân, tốn hơn 2.000 tỉ phrăng, vùng chiếm đóng bị thu hẹp, ngày càng lâm vào thế phòng ngự, bị động.


-       Trước sự sa lầy của Pháp,Mỹ can thiệp sâu vào chiến tranh Đông Dương, ép Pháp phải kéo dài, mở rộng chiến tranh, tích cực chuẩn bị thay thế Pháp., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Các sinh vật đang sống trên địa cầu này, dù là con người hay con vật, là để cống hiến, theo cách riêng của mình, cho cái đẹp và sự thịnh vượng của thế giới.
The creatures that inhabit this earth
be they human beings or animals
are here to contribute, each in its own particular way, to the beauty and prosperity of the world.
Dalai Lama
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên