Bài 23: Khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội ở miền Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973-1975)

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập Bài 23: Khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội ở miền Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973-1975) lớp 12 môn lịch sử

LỊCH SỬ LỚP 12


BÀI 23. KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI  Ở MIỀN BẮC, GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN


MIỀN NAM (1973 - 1975)Bài 23: Khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội ở miền Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973-1975)Lược đồ cuộc Tổng tiến công và nổi dây Xuân 1975


I. MIỀN BẮC KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, RA SỨC CHI VIỆN CHO MIỀN NAM


-       Sau Hiệp định Paris 1973, thay đổi so sánh lực lượng ở miền Nam có lợi cho cách mạng. Miền Bắc trở lại hòa bình, vừa tiến hành khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế-xã hội, vừa tiếp tục chi viện cho tiền tuyến miền Nam.


-       Cuối tháng 6/1973,miền Bắc hoàn thành  tháo gỡ bom mìn, thủy lôi, bảo đảm đi lại bình thường.


-       Trong hai năm 1973 -1974:


+         Miền Bắc cơ bản khôi phục các cơ sở  kinh tế, hệ thống thủy nông, các công trình   văn hóa,giáo dục, y tế. Kinh tế có bước phát triển., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Kỷ niệm lúc nào cũng bền vững còn hơn nét mực. Sự chia sẻ và tình yêu thương là điều quý nhất trên đời
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog