Writing Unit 7 Lớp 12 Trang 80

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 12 Unit 7 Economic Reforms Writing trang 80 SGK. Bảng kê dưới đây cho biết những thành tựu mà Chính quyền và nhân dân đảo Tango đã đạt được trong vài lãnh vực kinh tế sau hai thập kỷ cải cách kinh tế. Hãy đọc kỹ các thông tin và làm các bài tập theo sau.

UNIT 7:  ECONOMIC REFORMS

WRITING (VIẾT)

 

Bảng kê dưới đây cho biết những thành tựu mà Chính quyền và nhân dân đảo Tango đã đạt được trong vài lãnh vực kinh tế sau hai thập kỷ cải cách kinh tế. Hãy đọc kỹ các thông tin và làm các bài tập theo sau.

Task 1. Trả lời các câu hỏi sau:

1. Tình hình kinh tế ở Tango như thế nào trước năm 1980?

2. Em có thể nói gì về tình hình kinh tế cùa Tango từ năm 1980 đến 2000?

3. Theo em chính quyền và nhân dân đảo Tango đã làm gì để đạt được những kết quả ấy?

Gợi ý.

• Các em sử dụng các từ ngữ và cấu trúc để mô tả nền kinh tế Tango nói chung và sự phát triển của các ngành trong các thời điểm: trước 1980, 1980, 1990 và 2000: stagnant, under-developed, increase, decrease, steadily, by... percent... , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tức giận gây nên tức giận, tình yêu sinh ra tình yêu.
Ngạn ngữ Nam Phi
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Snack's 1967