Polaroid

Bài 26: Đất nước trên đường đổi mới đi lên CNXH (1986- 2000)

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập Bài 26: Đất nước trên đường đổi mới đi lên CNXH (1986- 2000) lớp 12 môn lịch sử

LỊCH SỬ 12


BÀI 26. ĐẤT NƯỚC TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI ĐI LÊNCHỦ NGHĨA XÃ HỘI (1986 - 2000)I. ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI ĐẤT NƯỚC CỦA ĐẢNG 


1. Hoàn cảnh lịch sử


a. Chủ quan


-       Trong  thời gian thực hiện hai kế hoạch Nhà nước 5 năm (1976 - 1985), cách mạng XHCN ở nước ta đạt nhiều thành tựu và ưu điểm đáng kể, song cũng gặp không ít khó khăn, khiến đất nước lâm vào tình trạng khủng hoảng, trước kết là về kinh tế – xã hội.


-       Nguyên nhân cơ bản: do ta mắc phải “sai lầm nghiêm trọng và kéo dài về chủ trương, chính sách lớn, sai lầm về chỉ đạo chiến lược và tổ chức thực hiện”


-       Để khắc phục sai lầm, đưa đất nướcvượt qua khủng hoảng, Đảng và nhà nước ta phải tiến hành đổi mới.


b. Khách quan, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hãy yêu mến những người đi tìm sự thật, nhưng hãy thận trọng với những người đã tìm thấy nó.
Cherish those who seek the truth but beware of those who find it.
Voltaire
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên