Insane

Lớp 12

HocTap321.XtGem.Com cung cấp miễn phí tài liệu học tập lớp 12

Bài 31. Vấn đề phát triển thương mại, dịch vụ

BÀI 31 VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH I. Thương mại 1. Nội thương a. Tình hình phát triển: - Hoạt động trao đổi hàng hoá ở nước ta diễn ra t

Bài 30. Vấn đề phát triển ngành giao thông vận tải và thông tin liên lạc

3. MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CÁC NGÀNH DỊCH VỤ BÀI 30 VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI VÀ THÔNG TIN LIÊN LẠC I. Giao thông vận tả

Bài 29. Thực hành: Vẽ biểu đồ, nhận xét và giải thích sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập Bài 29. Thực hành: Vẽ biểu đồ, nhận xét và giải thích sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp lớp 12 môn lịch sử

Bài 28. Vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp

BÀI 28 VẤN ĐỀ TỔ CHỨC LÃNH THỔ CÔNG NGHIỆP I. Khái niệm Tổ chức lãnh thổ công nghiệp là sự sắp xếp, phối hợp giữa các quá trình và cơ sở s

Bài 27. Vấn đề phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm

BÀI 27 VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN MỘT SỐ NGÀNH CÔNG NGHIỆP TRỌNG ĐIỂM 1. Công nghiệp năng lượng a. Công nghiệp khai thác nguyên nhiên liệu: - Công nghiệp khai

Bài 26. Cơ cấu ngành công nghiệp

2. MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CÔNG NGHIỆP BÀI 26 CƠ CẤU NGÀNH CÔNG NGHIỆP I. Cơ cấu công nghiệp theo ngành * Khái niệm: Là tỉ trọng giá trị s

Bài 25. Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

BÀI 25 TỔ CHỨC LÃNH THỔ NÔNG NGHIỆP 1. Các nhân tố tác động tới tổ chức lãnh thổ nông nghiệp ở nước ta Có nhiều nhân tố: tự nhiên, kinh tế - xã hội, k

Bài 24. Vấn đề phát triển ngành thủy sản và lâm nghiệp

BÀI 24 VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN THỦY SẢN VÀ LÂM NGHIỆP  I. Ngành thủy sản 1. Những điều kiện thuận lợi và khó khăn để phát triển thủy sản a. Điều kiện tự

Bài 23. Thực hành: Phân tích sự chuyển dịch cơ cấu ngành trồng trọt

Phần giới thiệu chưa được cập nhật, mong các bạn thông cảm. Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin trong thời gian sớm nhất có thể.

Bài 22. Vấn đề phát triển nông nghiệp

BÀI 22 VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP 1. Ngành trồng trọt Chiếm gần 75% giá trị sản lượng nông nghiệp a. Sản xuất lương thực: - Việc đẩy mạnh sản xuấ

Bài 21. Đặc điểm nền nông nghiệp nước ta

ĐỊA LÝ CÁC NGÀNH KINH TẾ 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN VAD PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP BÀI 21 ĐẶC ĐIỂM NỀN NÔNG NGHIỆP NƯỚC TA 1. Nền nông nghiệp nhiệt đới

Bài 20. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế

PHẦN III. ĐỊA LÝ KINH TẾ BÀI 20 CHUYỂN DỊCH CƠ CẨU KINH TẾ 1. Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế * Tăng tỉ trọng khu vực II, giảm tỉ trong khu vực I và

Bài 19. Thực hành: Vẽ biểu đồ và phân tích sự phân hóa về thu nhập bình quân theo đầu người giữa các vùng

Phần giới thiệu chưa được cập nhật, mong các bạn thông cảm. Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin trong thời gian sớm nhất có thể.
Ngẫu Nhiên