XtGem Forum catalog

Đề và đáp án đề kiểm tra học kì 1 Hóa 8 Phòng GD & ĐT TX Ba Đồn 2015

HocTap321 chia sẻ Đề và đáp án đề kiểm tra học kì 1 Hóa 8 Phòng GD & ĐT TX Ba Đồn 2015

Thầy cô và các em tham khảo dưới đây Đề kiểm tra học kì 1 môn Hóa Học lớp 8 có đáp án của Phòng GD & ĐT Thị Xã Ba Đồn năm học 2015 – 2016. Đề gồm 4 câu tự luận. Thời gian làm bài 45 phút. 

Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Thị Xã Ba Đồn

Đề Kiểm Tra Học Kì 1

Môn: Hóa Học – Lớp 8

Thời gian làm bài 45 phút

Câu 1.(2 điểm) Đơn chất là gì? Hợp chất là gì? Cho mỗi loại 2 ví dụ minh họa.

Câu 2. (3 điểm)

1. Phát biểu quy tắc hóa trị.

2. Lập công thức hóa học và tính phân tử khối của những hợp chất tạo bởi:

a. Cu(II) và O                      b. Mg (II) và nhóm OH (I), , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Không thể gìn giữ hòa bình bằng bạo lực. Nó chỉ có thể đạt được bằng sự thông hiểu lẫn nhau.
Peace cannot be kept by force; it can only be achieved by understanding.
Albert Einstein
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên