XtGem Forum catalog

Đề và đáp án đề kiểm tra học kì 1 Hóa 8 Phòng GD & ĐT TX Ba Đồn 2015

HocTap321 chia sẻ Đề và đáp án đề kiểm tra học kì 1 Hóa 8 Phòng GD & ĐT TX Ba Đồn 2015

Thầy cô và các em tham khảo dưới đây Đề kiểm tra học kì 1 môn Hóa Học lớp 8 có đáp án của Phòng GD & ĐT Thị Xã Ba Đồn năm học 2015 – 2016. Đề gồm 4 câu tự luận. Thời gian làm bài 45 phút. 

Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Thị Xã Ba Đồn

Đề Kiểm Tra Học Kì 1

Môn: Hóa Học – Lớp 8

Thời gian làm bài 45 phút

Câu 1.(2 điểm) Đơn chất là gì? Hợp chất là gì? Cho mỗi loại 2 ví dụ minh họa.

Câu 2. (3 điểm)

1. Phát biểu quy tắc hóa trị.

2. Lập công thức hóa học và tính phân tử khối của những hợp chất tạo bởi:

a. Cu(II) và O                      b. Mg (II) và nhóm OH (I), , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Cái lạc thú của những tình yêu âm thầm là vừa có những nỗi chua xót, vừa có những hạnh phúc êm đềm thắm thiết.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên