Duck hunt

Bài 24: Việt Nam trong năm đầu sau thắng lợi của kháng chiến chống Mĩ cứu nước năm 1975

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập Bài 24: Việt Nam trong năm đầu sau thắng lợi của kháng chiến chống Mĩ cứu nước năm 1975 lớp 12 môn lịch sử

LỊCH SỬ LỚP 12


BÀI 24. VIỆT NAM TRONG NĂM ĐẦU SAU THẮNG LỢI CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MĨ CỨU NƯỚC (1975 )Bài 24: Việt Nam trong năm đầu sau thắng lợi của kháng chiến chống Mĩ cứu nước năm 1975
I. TÌNH HÌNH HAI MIỀN BẮC - NAM SAU NĂM 1975


* Miền Bắc: qua hơn 20 năm (1954 - 1975) tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa, miền Bắc đạt được những thành tựu to lớn và toàn diện, đã xây dựng được những cơ sở vật chất-kĩ thuật ban đầu của chủ nghĩa xã hội. Nhưng cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân của Mĩhết sức ác liệt, đã tàn phá nặng nề, gây hậu quả lâu dài đối với miền Bắc.


* Miền Nam


-       Đã hoàn toàn giải phóng, nhưng cuộc chiến tranh của Mĩ đã gây ra hậu quả nặng nề. Nhiều làng mạc, đồng ruộng bị tàn phá,  bỏ hoang, chất độc hóa học  và bom mìn còn bị vùi lấp nhiều nơi , số  người thất nghiệp lên tới hàng triệu người...


-       Miền Nam có nền kinh tế trong chừng mực nhất định phát triển theo hướng tư bản, song về cơ bản vẫn mang tính chất của nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu, sản xuất nhỏ và phân tán, phát triển mất cân đối, lệ thuộc nặng nề vào viện trợ từ bên ngoài.


II. Khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội ở hai miền đất nước, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hạnh phúc đến thì lâu mà đi khỏi thì nhanh.
Ngạn ngữ Pháp
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên