Snack's 1967

Đề thi học kì 1 lớp 8 môn Toán năm 2015 trường THCS Lương Yên có đáp án

HocTap321 chia sẻ Đề thi học kì 1 lớp 8 môn Toán năm 2015 trường THCS Lương Yên có đáp án

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 8 có đáp án của trường THCS Lương Yên năm học 2015 – 2016. Thời gian làm bài 90 phút. Các em tham khảo chi tiết dưới đây.

Xem thêm: Đề kiểm tra học kì 1 môn Hóa lớp 8

Trường Trung Học Cơ Sở Lương Yên

Đề Thi Học Kì 1

Môn: Toán – Lớp 8

Thời gian làm bài 90 phút

Bài 1: (2 điểm). Phân tích các đa thức sau thành nhân tử.

a) xy – 2y – x + 2

b) x² – 2xy – 9 + y²

Bài 2: (1,5 điểm). Tìm x biết., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Chúng ta chẳng bao giờ biết được giá trị của nước cho tới khi giếng cạn khô.
We never know the worth of water till the well is dry.
Thomas Fuller
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên