Chương V : Tiêu hóa – Tiết 5 : Hấp thụ chất dinh dưỡng và thải phân – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 8, Trang 96
Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 8, Trang 96


Câu 1 : Những đặc điểm cấu tạo nào của ruột non giúp nó đảm nhiệm tốt vai trò hấp thụ các chất dinh dưỡng ?

Hướng dẫn giải


Những đặc điểm cấu tạo của ruột non giúp nó đảm nhiệm tốt vaitrò hấp thụ các chất dinh dưỡng là :

– Lớp niêm mạc ruột non có các nếp gấp với các lông ruột và lông cực nhỏ làm cho diện tích bề mặt bên trong của nó tăng gấp khoảng 600 lần so với diện tích mặt ngoài.

– Ruột non rất dài (tới 2,8 – 3m ở người trưởng thành), dài nhất trong các cơ quan của ống tiêu hóa.


Câu 2 : Với một khẩu phần ăn đầy đù các chất và sự tiêu hóa là có hiệu quả thì thành phần các chất dinh dưỡng được hấp thụ ở ruột non là gì ?


Hướng dẫn giải


Với một khẩu phần ăn đầy đủ các chất và sự tiêu hóa là có hiệu quả thì thành phần các chất dinh dưỡng được hấp thụ ở ruột non gồm : đường, axit béo và glixêrin, các axit amin, các vitamin, các muối khoáng và nước.

, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Đầu chúng ta tròn để tư duy có thể thay đổi phương hướng.
Our heads are round so thought can change direction.
Allen Ginsberg
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

80s toys - Atari. I still have