Old school Swatch Watches

Chương 2 : Nitơ – Photpho – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 53, 54 SGK Hóa lớp 11 cơ bản
Axit photphoric và muối photphat – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 49, 50 SGK Hóa lớp 11 cơ bản

Tóm tắt lý thuyết: Axit photphoric và muối photphat


1. Photpho có độ âm điện nhỏ nên ở mức oxi hóa +5 nên H3PO4 khó bị khử, không có tính oxi hóa như axit HNO3.

2. Axit photphoric là chất tinh thể, trong suốt, không màu, rất háo nước, tan tốt trong nước.


3. – Axit H3PO4 là axit ba nấc, có độ mạnh trung bình. Trong dung dịch điện li yếu theo ba nấc (chủ yếu phân li theo nấc 1, nấc 2 kém hơn và nấc 3 rất yếu).


– Dung dịch H3PO4 có những tính chất chung của axit, như làm đổi màu quỳ tím thành đỏ, tác dụng với oxit bazơ, bazơ, muối, kim loại có tính khử mạnh hơn H,… Khi tác dụng với oxit bazơ hoặc bazơ, tùy theo lượng chất tác dụng mà axit photphoric tạo ra muối trung hòa, muối axit hoặc hỗn hợp muối.


4. – Trong phòng thí nghiệm, axit photphoric được điều chế bằng cách dùng HNO3 đặc oxi hóa photpho:


P + 5HNO3 → H3PO4 + 5NO2 + H2O


–   Trong công nghiệp: điều chế từ quặng photphorit hoặc quạng apatit và axit H2SO4:


Ca3(PO4)2 + 3H2SO4 (đặc) → 3CaSO4 + 2H3SO4


–   Để điều chế H3PO4 có độ tinh khiết và nồng độ cao hơn, người ta đốt cháy photpho để được P2O5, rồi cho P2O5 tác dunngj với nước., , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Thật khó mà vừa yêu vừa tỏ ra sáng suốt.
Ngạn ngữ Tây Ban Nha
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên