Bài 2: Cộng, trừ và nhân số phức (Giải bài tập 1,2,3)

Bài 1. (Hướng dẫn giải trang 134 SGK Giải tích 12 cơ bản)


Thực hiện các phép tính sau:

a) (3 – 5i) + (2 + 4i);                      b) (-2 – 3i) + (-1 – 7i);


c) (4 + 3i) – (5 – 7i);                       d) (2 – 3i) – ( 5 – 41).


Hướng dẫn giải:


a) (3 – 5i) + (2 + 4i) = (3 + 2) + (-5i + 4i) = 5 – i.


b) (-2 – 3i) + (-1 – 7i) = (-2 – 1) + (-3i – 7i) = -3 – 10i


c) (4 + 3i) – (5 – 7i) = (4 – 5) + (3i + 7i) = -1 + 10i


d) (2 – 3i) – ( 5 – 4i) = (2 – 5) + (-3i + 4i) = -3 + i


Bài 2. (Hướng dẫn giải trang 134 SGK Giải tích 12 cơ bản), , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Đạt được lý tưởng không phải là đạt được sự hoàn hảo trong suốt cuộc đời bạn, mà là tìm kiếm sự hoàn hảo.
Nick Vujicic
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog