XtGem Forum catalog

Vùng đồng bằng Sông Hồng (tiếp theo)

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập địa lí 9 bài 21 vùng đồng bằng Sông Hồng (tiếp theo) trang 79 SGK. Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm: Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Vĩnh Yên, Hưng Yên, Nam Định, Thái Bình.

ĐỊA LÍ 9 BÀI 21: GIẢI BÀI TẬP VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG TIẾP THEO

 

I. GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI

1. Căn cứ vào hình 21.1, hãy nhận xét sự chuyển biến về tỉ trọng khu vực công nghiệp - xây dựng ở Đồng bằng sông Hồng.

Trả lời:

Tỉ trọng của khu vực công nghiệp - xây dựng tăng từ 26,6% năm 1995 lên 36% năm 2002.

2. Dựa vào hình 21.2, em hãy cho biết địa bàn phân bố của các ngành công nghiệp trọng diểm.

Trả lời:

- Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm: Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Vĩnh Yên, Hưng Yên, Nam Định, Thái Bình.

- Công nghiệp sản xuâ't hàng tiêu dùng: Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Vĩnh Yên, Hưng Yên, Nam Định, Thái Bình., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Triệu chứng mạnh mẽ nhất của tình yêu là sự dịu dàng đôi lúc tới mức không chịu nổi.
The most powerful symptom of love is a tenderness which becomes at times almost insupportable.
Victor Hugo
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên