Vùng đồng bằng Sông Hồng (tiếp theo)

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập địa lí 9 bài 21 vùng đồng bằng Sông Hồng (tiếp theo) trang 79 SGK. Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm: Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Vĩnh Yên, Hưng Yên, Nam Định, Thái Bình.

ĐỊA LÍ 9 BÀI 21: GIẢI BÀI TẬP VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG TIẾP THEO

 

I. GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI

1. Căn cứ vào hình 21.1, hãy nhận xét sự chuyển biến về tỉ trọng khu vực công nghiệp - xây dựng ở Đồng bằng sông Hồng.

Trả lời:

Tỉ trọng của khu vực công nghiệp - xây dựng tăng từ 26,6% năm 1995 lên 36% năm 2002.

2. Dựa vào hình 21.2, em hãy cho biết địa bàn phân bố của các ngành công nghiệp trọng diểm.

Trả lời:

- Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm: Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Vĩnh Yên, Hưng Yên, Nam Định, Thái Bình.

- Công nghiệp sản xuâ't hàng tiêu dùng: Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Vĩnh Yên, Hưng Yên, Nam Định, Thái Bình., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Cần ghi nhận rằng tình thương vĩ đại và các thành tựu to lớn thường dính líu đến các rủi ro lớn.
Take into account that great love and great achievements involve great risk.
Dalai Lama
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

The Soda Pop