Tham khảo đáp án và đề thi cuối kì 1 lớp 7 môn Văn – Hòa Bình có đáp án 2016

HocTap321 chia sẻ Tham khảo đáp án và đề thi cuối kì 1 lớp 7 môn Văn – Hòa Bình có đáp án 2016

Dưới đây là tài liệu tham khảo dành cho các em học sinh lớp 7: Đề thi cuối kì 1 lớp 7 môn Văn trường THCS Hòa Bình năm 2016. Đề thi bám sát chương trình đã học trong học kì 1 vừa qua, các em tham khảo dưới đây

RƯỜNG THCS HÒA BÌNH

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1

NĂM HỌC  2016-2017

MÔN : NGỮ VĂN – LỚP 7

( Thời gian làm bài : 90 phút)

Câu 1: (2,0 điểm)

       Kể tên 4 bài thơ thuộc văn học trung đại mà em đã học? Nêu nghệ thuật và nội dung của bài thơ ”Nam quốc sơn hà”?

Câu 2: (1,0 điểm)

     Thế nào là từ đồng nghĩa? Cho ví dụ?  , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Cần ghi nhận rằng tình thương vĩ đại và các thành tựu to lớn thường dính líu đến các rủi ro lớn.
Take into account that great love and great achievements involve great risk.
Dalai Lama
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Disneyland 1972 Love the old s