Snack's 1967

Tham khảo đáp án và đề thi cuối kì 1 lớp 7 môn Văn – Hòa Bình có đáp án 2016

HocTap321 chia sẻ Tham khảo đáp án và đề thi cuối kì 1 lớp 7 môn Văn – Hòa Bình có đáp án 2016

Dưới đây là tài liệu tham khảo dành cho các em học sinh lớp 7: Đề thi cuối kì 1 lớp 7 môn Văn trường THCS Hòa Bình năm 2016. Đề thi bám sát chương trình đã học trong học kì 1 vừa qua, các em tham khảo dưới đây

RƯỜNG THCS HÒA BÌNH

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1

NĂM HỌC  2016-2017

MÔN : NGỮ VĂN – LỚP 7

( Thời gian làm bài : 90 phút)

Câu 1: (2,0 điểm)

       Kể tên 4 bài thơ thuộc văn học trung đại mà em đã học? Nêu nghệ thuật và nội dung của bài thơ ”Nam quốc sơn hà”?

Câu 2: (1,0 điểm)

     Thế nào là từ đồng nghĩa? Cho ví dụ?  , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Một ngày hôm nay đáng giá hai ngày mai.
One today is worth two tomorrows.
Benjamin Franklin
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên