XtGem Forum catalog

CHƯƠNG 8: LUYỆN TẬP : DẪN XUẤT HALOGEN – ANCOL – PHENOL. Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 195 SGK Hóa lớp 11 cơ bản




CHƯƠNG 8:  LUYỆN TẬP : DẪN XUẤT HALOGEN – ANCOL – PHENOL.

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  trang 195 SGK Hóa lớp 11 cơ bản


Tóm tắt lý thuyết :









1. Dẫn xuất halogen.


a)      Dẫn xuất loại ankyl halogenua phản ứng với nước ở nhiệt độ thường cũng như khi đun sôi, nhưng bị phân hủy khi đun nóng với dung dịch kiềm tạo thành ancol:

CH3CH2X      +   NaOH

CHƯƠNG 8:  LUYỆN TẬP : DẪN XUẤT HALOGEN – ANCOL – PHENOL. Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  trang 195 SGK Hóa lớp 11 cơ bản CH3CH2OH + NaX


b)      Phản ứng tách.


Khi đun với dung dịch kiềm trong ancol, dẫn xuất halogen bị tách HCl tạo thành liên kết bội.


CHƯƠNG 8:  LUYỆN TẬP : DẪN XUẤT HALOGEN – ANCOL – PHENOL. Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  trang 195 SGK Hóa lớp 11 cơ bản


2. Ancol và phenol


CHƯƠNG 8:  LUYỆN TẬP : DẪN XUẤT HALOGEN – ANCOL – PHENOL. Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  trang 195 SGK Hóa lớp 11 cơ bản



Bài 1 :( Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 195 SGK)



, , , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Đừng nói rằng chẳng còn điều gì đẹp đẽ trên thế gian này nữa. Luôn luôn có thứ gì đó khiến bạn phải ngưỡng mộ trong một dáng cây hay một chiếc lá rung rinh.
Never say there is nothing beautiful in the world anymore. There is always something to make you wonder in the shape of a tree, the trembling of a leaf.
Albert Schweitzer
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên