CHƯƠNG 8: LUYỆN TẬP : DẪN XUẤT HALOGEN – ANCOL – PHENOL. Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 195 SGK Hóa lớp 11 cơ bản
CHƯƠNG 8:  LUYỆN TẬP : DẪN XUẤT HALOGEN – ANCOL – PHENOL.

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  trang 195 SGK Hóa lớp 11 cơ bản


Tóm tắt lý thuyết :

1. Dẫn xuất halogen.


a)      Dẫn xuất loại ankyl halogenua phản ứng với nước ở nhiệt độ thường cũng như khi đun sôi, nhưng bị phân hủy khi đun nóng với dung dịch kiềm tạo thành ancol:

CH3CH2X      +   NaOH

CHƯƠNG 8:  LUYỆN TẬP : DẪN XUẤT HALOGEN – ANCOL – PHENOL. Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  trang 195 SGK Hóa lớp 11 cơ bản CH3CH2OH + NaX


b)      Phản ứng tách.


Khi đun với dung dịch kiềm trong ancol, dẫn xuất halogen bị tách HCl tạo thành liên kết bội.


CHƯƠNG 8:  LUYỆN TẬP : DẪN XUẤT HALOGEN – ANCOL – PHENOL. Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  trang 195 SGK Hóa lớp 11 cơ bản


2. Ancol và phenol


CHƯƠNG 8:  LUYỆN TẬP : DẪN XUẤT HALOGEN – ANCOL – PHENOL. Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  trang 195 SGK Hóa lớp 11 cơ bảnBài 1 :( Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 195 SGK), , , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Bán anh em xa, mua láng giềng gần.
Tục ngữ Việt Nam
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

80s toys - Atari. I still have