XtGem Forum catalog

Bài 3: Cấp số cộng (Giải bài tập 4,5)

Bài 4. (Hướng dẫn giải trang 98 SGK Giải tích 11 cơ bản)


Mặt sàn tầng một của một ngôi nhà cao hơn mặt sân 0,5 m. Cầu thang đi từ tầng một lên tầng 2 gồm 21 bậc, mỗi bậc cao 18 cm.

a) Hãy viết công thức để tìm độ cao của một bậc tuỳ ý so với mặt sân.


b) Tính độ cao của sàn tầng hai so với mặt sân.


Hướng dẫn giải:


a) Gọi chiều cao của bậc thứ n so với mặt sân là hn


Ta có:          hn = 0,5 + n.0,18.


b) Chiều cao mặt sàn tầng hai so với mặt sân là


h21  = 0,5 + 21.0,18 = 4,28 (m)Bài 5. (Hướng dẫn giải trang 98 SGK Giải tích 11 cơ bản), , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Dạy người phải theo đường ngay lẽ thẳng.
Mạnh Tử
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên