The Soda Pop

Dãy số – Hướng dẫn giải bài 4,5 SGK toán 11 trang 92

Hướng dẫn giải bài tập Dãy số – SGK toán 11 cơ bản (bài 4.5 trang 92)


Bài 4. (Hướng dẫn giải trang 92 SGK Giải tích 12 cơ bản)


Xét tính tăng, giảm của các dãy số ubiết:

a. un = 1/n – 2


b. un = (n-1)/(n+1)


c. un =   (-1)n(2n + 1)


d. un = (2n+1)/(5n+2)


Hướng dẫn giải:


a) Xét hiệu un+1 – un = 1/(n+1) – 2 – (1/n  – 2)

= 1/(n+1) – 1/n

Vì 1/(n+1) < 1/n nên un+1 – un = 1/(n+1) – 1/n  < 0 với mọi n ε  N*  .


Vậy dãy số đã cho là dãy số giảm.


b) Xét hiệu un+1 – un = Dãy số – Hướng dẫn giải bài 4,5 SGK toán 11 trang 92, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tình yêu là người thầy tốt hơn trách nhiệm.
Love is a better teacher than duty.
Albert Einstein
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên