XtGem Forum catalog

Bài 4: Phép thử và biến cố (Giải bài tập 4,5)

Bài 4. (Hướng dẫn giải trang 64 SGK Giải tích 12 cơ bản)


Hai xạ thủ cùng bắn vào bia.Kí hiệu Ak là biến cố: “Người thứ k bắn trúng”, k = 1, 2.

a .Hãy biểu diễn các biến cố sau qua các biến cố A1 A2 :


A: “Không ai bắn trúng”;


B: “Cả hai đểu bắn trúng”;


C: “Có đúng một người bắn trúng”;


D: “Có ít nhất một người bắn trúng”.


b. Chứng tỏ rằng A = Bài 4: Phép thử và biến cố (Giải bài tập 4,5); B và C xung khắc.


Hướng dẫn giải:


Phép thử T được xét là: “Hai xạ thủ cùng bắn vào bia”., , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Bạn không bao giờ có thể thay đổi được quá khứ của bạn, nhưng bạn có thể thay đổi tương lai!
Nick Vujicic
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên