80s toys - Atari. I still have

Bài 4: Phép thử và biến cố (Giải bài tập 4,5)

Bài 4. (Hướng dẫn giải trang 64 SGK Giải tích 12 cơ bản)


Hai xạ thủ cùng bắn vào bia.Kí hiệu Ak là biến cố: “Người thứ k bắn trúng”, k = 1, 2.

a .Hãy biểu diễn các biến cố sau qua các biến cố A1 A2 :


A: “Không ai bắn trúng”;


B: “Cả hai đểu bắn trúng”;


C: “Có đúng một người bắn trúng”;


D: “Có ít nhất một người bắn trúng”.


b. Chứng tỏ rằng A = Bài 4: Phép thử và biến cố (Giải bài tập 4,5); B và C xung khắc.


Hướng dẫn giải:


Phép thử T được xét là: “Hai xạ thủ cùng bắn vào bia”., , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Đừng để mình bận tâm quá nhiều với việc đạt được những thứ mới, dù là quần áo hay bạn bè... Bán quần áo đi và giữ lại tư tưởng.
Do not trouble yourself much to get new things, whether clothes or friends... Sell your clothes and keep your thoughts.
Henry David Thoreau
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên