The Soda Pop

Cấu Tạo Cơ Thể Người (Sinh Học 8)

Hướng dẫn các bạn giải bài tập sinh học lớp 8 bài cấu tạo cơ thể người câu 1, câu 2 trang 10 sgk sinh học lớp 8. Sơ đồ thể hiện mối quan hệ của các hệ cơ quan trong cơ thể. Các mũi tên tập trung đến hệ thần kinh chứng tỏ chức năng của hệ thần kinh là vai trò chỉ đạo.

BÀI 2: CẤU TẠO CƠ THỂ NGƯỜI

1. GIẢI ĐÁP CÁC LỆNH

1. Lệnh 1 mục I

Quan sát hình 2 - 1 và 2 - 2, kết hợp với tự tìm hiểu bản thân, hãy trả lời các câu hỏi sau:

- Cơ thể người gồm mấy phần? Kể tên các phần đó.

- Khoang ngực ngăn cách với khoang bụng nhờ cơ quan nào?

- Những cơ quan nào nằm trên khoang ngực?

- Những cơ quan nào nằm trên khoang bụng?

Trả lời:

- Cơ thể người có 3 phần: đầu, thân và tay chân. Cơ thể người được bao bọc bởi da., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Sẵn sàng chết cho một lý tưởng là đặt cái giá quá cao chỉ dựa vào phỏng đoán.
To be willing to die for an idea is to set a rather high price on conjecture.
Anatole France
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên