Old school Swatch Watches

Đề kiểm tra học kì 1 lớp 6 môn Văn trường THCS Võ Thị Sáu

HocTap321 chia sẻ Đề kiểm tra học kì 1 lớp 6 môn Văn trường THCS Võ Thị Sáu

Thầy cô và các em tham khảo Đề thi, kiểm tra học kì 1 lớp 6 môn Văn trường THCS Võ Thị Sáu – Đắk Lắk.

ĐỀ KIỂM TRA  CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I

TRƯỜNG THCS VÕ THỊ SÁU 

Môn: Ngữ Văn 6

Thời gian: 90 phút

(Không kể thời gian chép đề)

A. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1


, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hạnh phúc không phải đích đến; nó là phụ phẩm.
Happiness is not a goal; it is a by
product.
Eleanor Roosevelt
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên