XtGem Forum catalog

CHƯƠNG 9: Anđehit – Xeton – AxitCacboxylic. Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 210 SGK Hóa lớp 11 cơ bản
CHƯƠNG 9: Anđehit – Xeton – AxitCacboxylic.

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 210 SGK Hóa lớp 11 cơ bản


Tóm tắt lý thuyết : Axit cacboxylic

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM


1. – Axit cacbonxylic: là những hợp chất hữu cơ mà phân tử có nhóm cacboxyl R(COOH)n liên kết trực tiếp với nguyên tử cacbon hoặc nguyển tử hidro.


–  Danh pháp:


+ Danh pháp thay thế: axit + tên của hidrocacbon tương ứng + oic


+ Danh pháp thông thường : có nguồn gốc lịch sử


2. Tính chất vật lí: Ở điều kiện thường tất cả các axit cacbixylic đều là chất lỏng hoặc chất rắn. Nhiệt độ sôi cao hơn ancol, anđehit, xeton có cùng số nguyên tử cacbon.


Axit cacboxylic cũng tạo liên kết hiđro với nước.


3. Tính chất hóa học:, , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Con người giống như cửa sổ kính nhuộm màu. Họ bừng sáng và lấp lánh khi trời nắng và sáng sủa; nhưng khi mặt trời lặn, vẻ đẹp thực sự của họ chỉ lộ ra nếu có ánh sáng từ bên trong.
People are like stained glass windows. They glow and sparkle when it is sunny and bright; but when the sun goes down their true beauty is revealed only if there is a light from within.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên