Ring ring

Bài 4: Phép thử và biến cố (Giải bài tập 4,5)

Bài 4. (Hướng dẫn giải trang 64 SGK Giải tích 12 cơ bản)


Hai xạ thủ cùng bắn vào bia.Kí hiệu Ak là biến cố: “Người thứ k bắn trúng”, k = 1, 2.

a .Hãy biểu diễn các biến cố sau qua các biến cố A1 A2 :


A: “Không ai bắn trúng”;


B: “Cả hai đểu bắn trúng”;


C: “Có đúng một người bắn trúng”;


D: “Có ít nhất một người bắn trúng”.


b. Chứng tỏ rằng A = Bài 4: Phép thử và biến cố (Giải bài tập 4,5); B và C xung khắc.


Hướng dẫn giải:


Phép thử T được xét là: “Hai xạ thủ cùng bắn vào bia”., , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tình yêu là thiên đường, nhưng nó có thể đau đớn như địa ngục.
Love is like heaven, but it can hurt like hell.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên