Ring ring

Chương V : Hirdo – Nước – Tiết 1 : Tính chất, ứng dụng của Hidro – Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học 8 từ bài 1 đến 6 – Trang 109
Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học 8 từ bài 1 đến 6 – Trang 109


1. Viết phương trình hóa học của các phản ứng hiđro khử các oxit sau:

a. Sắt (III) oxit           b. Thủy ngân (II) oxit         c. Chì (II) oxit.


Hướng dẫn giải.


Phương trình phản ứng:


Fe3O4 + 4H2    →    4H2O + Fe


HgO + H2       →     H2O + Hg


PbO + H2        →     H2O + Pb


2. Hãy kể những ứng dụng của hiđro mà em biết?


Hướng dẫn giải., , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Con đường tốt nhất dẫn đến trái tim một người là nói chuyện với anh ta về những điều anh ta trân trọng nhất.
The royal road to a man's heart is to talk to him about the things he treasures most.
Dale Carnegie
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên