Chương V : Hirdo – Nước – Tiết 1 : Tính chất, ứng dụng của Hidro – Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học 8 từ bài 1 đến 6 – Trang 109
Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học 8 từ bài 1 đến 6 – Trang 109


1. Viết phương trình hóa học của các phản ứng hiđro khử các oxit sau:

a. Sắt (III) oxit           b. Thủy ngân (II) oxit         c. Chì (II) oxit.


Hướng dẫn giải.


Phương trình phản ứng:


Fe3O4 + 4H2    →    4H2O + Fe


HgO + H2       →     H2O + Hg


PbO + H2        →     H2O + Pb


2. Hãy kể những ứng dụng của hiđro mà em biết?


Hướng dẫn giải., , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tất cả mọi thứ chúng ta gọi là thật sự được tạo nên từ những điều không thể coi là thật sự.
Everything we call real is made of things that cannot be regarded as real.
Niels Bohr
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog