XtGem Forum catalog

Chương V : Hirdo – Nước – Tiết 1 : Tính chất, ứng dụng của Hidro – Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học 8 từ bài 1 đến 6 – Trang 109
Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học 8 từ bài 1 đến 6 – Trang 109


1. Viết phương trình hóa học của các phản ứng hiđro khử các oxit sau:

a. Sắt (III) oxit           b. Thủy ngân (II) oxit         c. Chì (II) oxit.


Hướng dẫn giải.


Phương trình phản ứng:


Fe3O4 + 4H2    →    4H2O + Fe


HgO + H2       →     H2O + Hg


PbO + H2        →     H2O + Pb


2. Hãy kể những ứng dụng của hiđro mà em biết?


Hướng dẫn giải., , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tình yêu là câu trả lời sáng suốt và thích đáng duy nhất cho vấn đề về sự tồn tại của con người.
Love is the only sane and satisfactory answer to the problem of human existence.
Erich Fromm
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên