Writing Unit 5 Lớp 12 Trang 58

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 12 Unit 5 Higher Education Writing trang 58 SGK. Em muốn nộp đơn xin học ở một trường đại học ở nước Anh. Hãy viết một đơn xin học khoảng 150 từ đền UCAS đê hỏi các yêu cầu nhập học.

 UNIT 5: HIGHER EDUCATION

WRITING (VIẾT)

 

Em muốn nộp đơn xin học ở một trường đại học ở nước Anh. Hãy viết một đơn xin học khoảng 150 từ đền UCAS đê hỏi các yêu cầu nhập học. Em có thể theo dàn ý sau:

Introduction:

- State the reasons why you are writing, your interest in tertiary study in England (mention the name of the program / the universities...)

Request:

- State what information you would like them to provide: tuition fee, accommodation, exams...

Further Information:

Say you would be happy to supply further information about yourself such as your English proficiency and record of secondary education study...), , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Vận may giống như kính: càng lấp lánh rực rỡ, càng dễ vỡ.
Fortuna uitrea est: tum cum splendet frangitur.
Publilius Syrus
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog