XtGem Forum catalog

Bài 2: Quy tắc tính đạo hàm (Giải bài tập 4,5)

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Ai cũng lắng nghe điều bạn phải nói. Bạn bè lắng nghe điều bạn nói. Bạn thân lắng nghe điều bạn không nói.
Everyone hears what you have to say. Friends listen to what you say. Best friends listen to what you don't say.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên