XtGem Forum catalog

Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập địa lý 9 bài 14 Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông trang 55 SGK. Tạo điều kiện để người dân tiếp thu các thành tựu về khoa học công nghệ, văn hoá, xã hội, làm phong phú đời sông văn hoá và nâng cao trình độ nhận thức mọi mặt.

BÀI 14: GIẢI BÀI TẬP GIAO THÔNG VẬN TẢI VÀ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

 

I. GỢl Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI

1. Quan sát bảng 14.1, hãy cho bỉết loại hình vận tải nào có vai trò quan trọng nhất trong vận chuyển hàng hoá? Tại sao? Ngành nào có tỉ trọng tăng nhanh nhất? Tại sao?

Trả lời:

- Loại hình vận tải có vai trò quan trọng nhất trong vận chuyển hàng hoá là đường bộ (đường ôtô) vì ngành này chiếm tỉ trọng lớn nhất trong cơ cấu hàng hoá vận chuyển. Đây là loại phương tiện vận tải đảm đương phần chủ yếu nhất nhu cầu vận tải trong nước (cả về hàng hoá và hành khách).

- Ngành có tỉ trọng tăng nhanh nhất là vận tải đường hàng không. Nguyên nhân do phải đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hoá và hành khách (trong, ngoài nước) tăng rất nhanh của nền kinh tế và ưu điểm của loại hình vận tải này. Tuy nhiên, tỉ trọng của loại hình này còn nhỏ.

2. Dựa vào hình 14.2, hãy xác định các tuyến đường bộ xuất phát từ Thủ đô Hà Nội và TP. HỒ Chí Minh.

Trả lời:

- Các tuyến đường bộ xuất phát từ Thủ đô Hà Nội: Quô'c lộ 3, Quốc lộ 5, Quốc lộ 6, đường Hồ Chí Minh., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tiến bộ trông cậy vào niềm tin rằng mọi thứ luôn có thể tốt đẹp hơn.
Progress depends upon the belief that things can always be better.
Frank Tyger
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên