Teya Salat

CHƯƠNG 2: KIM LOẠI.HỢP KIM SẮT : GANG, THÉP. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 63 SGK Hóa lớp 9 cơ bản
CHƯƠNG 2: KIM LOẠI.HỢP KIM SẮT : GANG, THÉP.

Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 63 SGK Hóa lớp 9 cơ bản


Tóm tắt lý thuyết :

I. HỢP KIM CỦA SẮT


Hợp kim là chất rắn thu được sau khi làm nguội hỗn hợp nóng chảy của nhiều kim loại khác nhau hoặc của kim loại và phi kim.


1. Gang


Gang là hợp kim của sắt với cacbon, trong đó hàm lượng cacbon chiếm từ 2-5%, ngoài ra còn có một lượng nhỏ các nguyên tố khác như Si, Mn, s,… Gang cứng và dòn hơn sắt.


Có hai loại gang: gang trắng và gang xám. Gang trắng dùng để luyện thép, gang xám dùng để đúc bệ máy, ống dẫn nước,…


2. Thép


Thép là hợp kim của sắt với cacbon và một số nguyên tố khác, trong đó hàm lượng cacbon chiếm dưới 2%.


Thép có nhiều tính chất lí, hóa quý hơn sắt. Thép được dùng làm vật liệu xây dựng, chế tạo máy, dụng cụ lao độngr.., , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Thà đặng lòng trước hơn mất lòng sau.
Better the first quarrel than the last.
Ngạn ngữ Nga
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên