Old school Easter eggs.

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 18 SGK

HocTap321 Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 18 SGK
Chương  1. Điều hòa hoạt động gen – Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4 trang  18 SGK Sinh học lớp 12


******

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)


Thế nào là điều hoà hoạt động gen?


Hướng dẫn giải


— Trong tế bào chứa đầy đủ hệ gen nhưng các gen hoạt động khác nhau theo giai đoạn phát triển của cá thể và theo nhu cầu hoạt động sống của tế bào.


– Sự hoạt động khác nhau của gen là do quá trình điều hoà, quá trình điều hoà này thường liên quan đến các chất cảm ứng hay còn gọi là chất tín hiệu.


Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)


Opêron là gì? Trình bày cấu trúc opêron Lac ở E. coli.Hướng dẫn giải


Trên ADN, các gen có liên quan về chức năng thường được phân bố thành một cụm, có chung một cơ chế điều hoà được gọi là opêron., , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tôi sống trong hiện tại. Tôi không biết được tương lai sẽ mang đến điều gì. Tôi chỉ biết được sự thật ngày hôm nay. Đó là điều tôi viện tới để phụng sự, và tôi đem nó phụng sự với tất cả sự rõ ràng.
I am in the present. I cannot know what tomorrow will bring forth. I can know only what the truth is for me today. That is what I am called upon to serve, and I serve it in all lucidity.
Igor Stravinsky
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên