Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Bài 2: Quy tắc tính đạo hàm (Giải bài tập 4,5)

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nhưng hạnh phúc còn là gì ngoài sự hài hòa giản đơn giữa một người và cuộc sống của anh ta?
But what is happiness except the simple harmony between a man and the life he leads?
Albert Camus
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên