Test Yourself F English 11 (Unit 15 - 16)

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 11 phần Test Yourself F English 11 (Unit 15 - 16) trang 187 SGK. Trong thế kỷ 19 và 20 có nhiều khám phá quan trọng trong y khoa. Ví dụ, năm 1895 một bác sĩ người Đức tên là Roentgen đã phát triển máy chụp tia X.

TEST YOURSELF F

Units 15-16

 

I. Listening (Nghe)

Nghe băng và cho biết các câu sau là đúng (T) hay sai (F).

ĐÁP ÁN

1.T     2.F     3. F    4. T    5. T

Tapescrỉpt

On October 4th, 1957 Moscow radio broadcast the news of the tremendous achievement, the former Soviet Union launched the world’s first artificial satellite. The Russian word “sputnik” in one day became an international word. Since that time, the former Soviet Union has launched many other heavier sputniks and rockets to trail the path of man to the planets and the stars.

The whole world was waiting for the first manned space flight. Few people doubted that it would happen in the former Soviet Union. Nevertheless, the actual flight came as a complete surprise. On April 12th 1961 a Soviet pilot, Yuri Gagarin, took mankind’s first step into space. This historical event has proved that man can reach out and touch the distant stars and discover the secrets of the universe..., , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Bạch đầu giai lão thực ra chẳng liên quan gì đến tình yêu, chỉ đơn giản là nhẫn nại… Thế nhưng, nhẫn nại cũng chính là một loại tình yêu. Vì thế, người thực sự yêu bạn, thực chất chính là người luôn tỏ ra nhẫn nại với bạn.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog