XtGem Forum catalog

Lịch Sử 8 -Bài 10 -TRUNG QUỐC CUỐI THẾ KỶ XIX ĐẦU THẾ KỶXXI .TRUNG QUỐC BỊ CÁC NƯỚC ĐẾ QUỐC CHIA SẺLịch Sử 8 -Bài 10 -TRUNG QUỐC CUỐI THẾ KỶ XIX ĐẦU THẾ KỶXX- Trung Quốc là thị trường rộng lớn đông dân , giàu tài nguyên khóang sản , chính quyên Mãn Thanh lại suy yếu mục nát .- Năm 1840-1842 thực dân Anh tiến hành “Chiến tranh thuốc phiện” mở đầu cho phương Tây xâm lược Trung Quốc.Lịch Sử 8 -Bài 10 -TRUNG QUỐC CUỐI THẾ KỶ XIX ĐẦU THẾ KỶXX

Hình :Các đế quốc chia sẻ Trung Quốc* Các khu vực xâm chiếm của các nước đế quốc :Lịch Sử 8 -Bài 10 -TRUNG QUỐC CUỐI THẾ KỶ XIX ĐẦU THẾ KỶXXSự phân chia vùng ảnh hưởng ở Trung Quốc của các đế quốcII. PHONG TRÀO ĐẤU TRANH CỦA NHÂN DÂN TRUNG QUỐC CUỐI THẾ KỶ XIX- ĐẦU TK XX

* Phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc :-1840-1842: chống lại sự xâm lược của Anh “Chiên tranh thuốc phiện”-1851-1864: phong trào Thái bình Thiên Quốc.-1898: vận động Duy Tân của Khang Hữu Vi - Lương Khải Siêu – Vua Quang Tự , nhưng thất bại vì lực lượng Duy Tân quá yếu .-1899-1900: Nghĩa Hòa Đoàn-8-1905: Tôn Trung Sơn lập Trung Quốc Đồng Minh Hội chính đảng thực sự của giai cấp tư sản .-1911: Cách mạng Tân HợiLịch Sử 8 -Bài 10 -TRUNG QUỐC CUỐI THẾ KỶ XIX ĐẦU THẾ KỶXXMột cuộc họp của nghĩa quân Thái Bình Thiên QuốcLịch Sử 8 -Bài 10 -TRUNG QUỐC CUỐI THẾ KỶ XIX ĐẦU THẾ KỶXX

Khang Hữu Vi, Lương Khải Siêu.* Diễn biến của phong trào Nghĩa Hòa Đoàn 1899-1900 :- Bùng nổ ở Sơn Đông lan rộng sang Sơn tây và Đông Bắc .-Tiến đánh sứ quán Bắc Kinh .-Liên quân 8 nước là Anh, Pháp , Mỹ, Đức, Nga, Nhật, Áo Hung ,Italia tiến vào Bắc kinh đàn áp phong trào .- Nghĩa Hòa Đòan anh dũng chiến đấu nhưng thất bại .*Lý do thất bại : thiếu sự lãnh đạo thống nhất , thiếu vũ khí và do sự cấu kết của triều đình Mãn Thanh với đế quốc.Lịch Sử 8 -Bài 10 -TRUNG QUỐC CUỐI THẾ KỶ XIX ĐẦU THẾ KỶXX

Lược đồ phong trào Nghĩa Hòa Đoàn
III. CÁCH MẠNG TÂN HỢI 1911+ Chủ trương :* Tôn Trung Sơn lãnh đạo cách mạng Tân Hợi lật đổ nền quân chủ Mãn Thanh và thiết lập Trung Hoa dân quốc .* 8-1905 ông thành lậpTrung Quốc Đồng Minh Hội .* Học thuyết Tam Dân :”Dân tộc độc lập, Dân quyền tự do, Dân sinh hạnh phúc”.* Nhằm đánh đổ Mãn Thanh , khôi phục Trung Hoa , thành lập Dân Quốc , thực hiện quyền bình đẳng về ruộng đất .+ Diễn biến Cách mạng Tân Hợi 1911-1912:- Dưới sự lãnh đạo của Đồng minh Hội ,ngày 10-10-1911 khởi nghĩa vũ trang bùng nổ và thắng lợi ở Vũ Xương .-Lan rộng sang các tỉnh miền Nam , tiến lên miền Bắc .- Ngày 29-12-1911 chính phủ lâm thời thành lập ở Nam Kinh , tuyên bố thành lập Trung Hoa Dân Quốc, cách mạng kết thúc 2-1912Lịch Sử 8 -Bài 10 -TRUNG QUỐC CUỐI THẾ KỶ XIX ĐẦU THẾ KỶXXLược đồ Cách mạng Tân Hợi

+ Kết quả :- Là cuộc cách mạng tư sản lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế .- Thành lập chế độ Cộng Hòa , tạo điều kiện cho kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển ở Trung Quốc .- Ảnh hưởng đến phong trào giải phóng dân tộc ở Châu Á

+ Hạn chế :-Cách mạng tư sản không triệt để-Không nêu vấn đề đánh đuổi đế quốc-Không tích cực chống phong kiến-Không giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nông dân+Thất bại do: thực lực và thế lực của giai cấp tư sản còn quá yếu , trong khi thế lực bảo thủ phong kiến còn rất mạnh .">Lịch Sử 8 -Bài 10 -TRUNG QUỐC CUỐI THẾ KỶ XIX ĐẦU THẾ KỶXXKhởi nghĩa Vũ Xương bắt đầu cuộc Cách Mạng Tân Hợi, 1911">Lịch Sử 8 -Bài 10 -TRUNG QUỐC CUỐI THẾ KỶ XIX ĐẦU THẾ KỶXXQuân Nhà Mãn Thanh đầu hàng lực lượng cách mạngLịch Sử 8 -Bài 10 -TRUNG QUỐC CUỐI THẾ KỶ XIX ĐẦU THẾ KỶXX

Lực lượng nghĩa binh Nghĩa Hòa ĐoànLịch Sử 8 -Bài 10 -TRUNG QUỐC CUỐI THẾ KỶ XIX ĐẦU THẾ KỶXX
, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tình yêu là trò chơi mà ai cũng gian lận.
Love is a game in which one always cheats.
Balzac
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên