pacman, rainbows, and roller s

Listening Unit 14 Lớp 10

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 10 Unit 14 The World Cup Listening. Hãy kể tên một số cầu thủ bóng đá nổi tiếng trên thế giới. Em thích cầu thủ nào nhất? Tại sao?

UNIT 14: THE WORLD CUP

LISTENING (NGHE)

 

Before you listen

Hãy kể tên một số cầu thủ bóng đá nổi tiếng trên thế giới. Em thích cầu thủ nào nhất? Tại sao?

1. Pelé

2. Zidan

3. Maradona

4. Barthes

5. Beckham, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Ai bỏ bạn trong cơn hoạn nạn thì sẽ bị rơi xuống địa ngục.
Ngạn ngữ Ấn Độ
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên