Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Bài 19: Môi trường hoang mạc

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập địa lý 7 bài 19 môi trường hoang mạc trang 63 SGK. Cực kì khô hạn: lượng mưa trong năm rất ít, trong khi lượng bốc hơi lớn hơn. Có nhiều nơi trong nhiều năm liền không mưa, hoặc mưa rơi chưa đến mặt đất đã bốc hơi hết.

ĐỊA LÝ 7 BÀI 19: GIẢI BÀI TẬP MÔI TRƯỜNG HOANG MẠC

 

I. GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI

Câu 1. Quan sát lược đồ hình 19.1, cho biết các hoang mạc trên thế giới thường phân bố ở đâu?

Trả lời:

Các hoang mạc trên thế giới thường phân bố ở khu vực chí tuyến, hoặc ở kề các dòng biển lạnh, hoặc nằm sâu trong nội địa xa ảnh hưởng của biển.

Câu 2. Qua các hình 19.2 và 19.3, nêu đặc điểm chung của khí hậu hoang mạc và so sánh sự khác nhau về chế độ nhiệt của hoang mạc ở đới nóng và đới ôn hòa.

Trả lời:

- Đặc điểm chung của khí hậu hoang mạc: lượng mưa rất ít, biên độ nhiệt năm rất lớn.

- So sánh sự khác nhau về chế độ nhiệt của hoang mạc ở đới nóng và đới ôn hòa., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nếu một người cho bạn thời gian của mình, anh ta không thể cho bạn món quà nào quý giá hơn nữa.
If a person gives you his time, he can give you no more precious gift.
Frank Tyger
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên