Polly po-cket

Listening Unit 3 Lớp 11 Trang 36

Hướng dẫn các bạn giải bài tập tiếng anh lớp 9 trang 36 Unit 3 A Party dễ hiểu nhất. It was beautifully decorated with pink and white icing (and sixteen colourful candles sat in the middle of the cake).

UNIT 3: A PARTY

LISTENING (NGHE)

 

Before you listen

Theo cặp, hỏi và trà lời các câu hỏi sau.

1. Em muốn tổ chức tiệc sinh nhật vào lúc nào, ban ngày hay buổi tối?

2. Thức ăn & uống nào em sẽ phục vụ trong bữa tiệc?

3. Những hoạt động nào em thường tồ chức ở tiệc sinh nhật của em? While you listen

- Task 1. Nghe và lựa chọn thông tin đúng sai.

ĐÁP ÁN, ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Từ chỗ là khách biến thành vai chủ, lấn dần dần đất của địch để đến chỗ địch không còn chỗ đứng.
Phản khách vi chủ.
Tôn Tử
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên