Listening Unit 3 Lớp 11 Trang 36

Hướng dẫn các bạn giải bài tập tiếng anh lớp 9 trang 36 Unit 3 A Party dễ hiểu nhất. It was beautifully decorated with pink and white icing (and sixteen colourful candles sat in the middle of the cake).

UNIT 3: A PARTY

LISTENING (NGHE)

 

Before you listen

Theo cặp, hỏi và trà lời các câu hỏi sau.

1. Em muốn tổ chức tiệc sinh nhật vào lúc nào, ban ngày hay buổi tối?

2. Thức ăn & uống nào em sẽ phục vụ trong bữa tiệc?

3. Những hoạt động nào em thường tồ chức ở tiệc sinh nhật của em? While you listen

- Task 1. Nghe và lựa chọn thông tin đúng sai.

ĐÁP ÁN, ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hãy yêu thật nhiều, vì chân sức mạnh nằm ở đó, và ai yêu nhiều sẽ hành động nhiều và đạt nhiều thành tựu, và điều làm dưới danh nghĩa của tình yêu là điều được thực hiện tốt.
Love many things, for therein lies the true strength, and whosoever loves much performs much, and can accomplish much, and what is done in love is done well.
Vincent Van Gogh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Disneyland 1972 Love the old s