Ring ring

Bài 36: Truyền tải điện năng đi xa (Giải bài tập 1, 2, 3)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Từ công thức (3) SGK có thể suy ra khi truyền tải một công suất điện P xác định mà muốn giảm hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây thì có thể có những cách nào ?


Hướng dẫn giải


Muốn giảm hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây tải điện ta có thể giảm điện trở R hoặc tăng hiệu điện thế U.


Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)


Nếu tăng hiệu điện thế ở hai đầu đường dây thì có lợi gì ? Muốn vậy chúng ta phải làm gì?


Hướng dẫn giải


Nếu tăng hiệu điện thế ở hai đầu đường dây thì công suất hao phí sẽ giảm đi rất nhiều, vì nó tỉ lệ nghịch với U2. Muốn vậy chúng ta phải chế tạo được các máy tăng hiệu điện thế.


Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)


Cùng một công suất P được tải đi trên cùng một dây dẫn. Hãy so sánh công suất hao phí khi dùng hiệu điện thế 500 000V với khi dùng hiệu điện thế 100000V., , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Con người cần ít đổ rắc rối của mình lên môi trường xung quanh, và học cách thể hiện ý chí
trách nhiệm cá nhân trong lĩnh vực niềm tin và đạo đức.
Man must cease attributing his problems to his environment, and learn again to exercise his will
his personal responsibility in the realm of faith and morals.
Albert Schweitzer
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên