XtGem Forum catalog

Bài 36: Truyền tải điện năng đi xa (Giải bài tập 1, 2, 3)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Từ công thức (3) SGK có thể suy ra khi truyền tải một công suất điện P xác định mà muốn giảm hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây thì có thể có những cách nào ?


Hướng dẫn giải


Muốn giảm hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây tải điện ta có thể giảm điện trở R hoặc tăng hiệu điện thế U.


Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)


Nếu tăng hiệu điện thế ở hai đầu đường dây thì có lợi gì ? Muốn vậy chúng ta phải làm gì?


Hướng dẫn giải


Nếu tăng hiệu điện thế ở hai đầu đường dây thì công suất hao phí sẽ giảm đi rất nhiều, vì nó tỉ lệ nghịch với U2. Muốn vậy chúng ta phải chế tạo được các máy tăng hiệu điện thế.


Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)


Cùng một công suất P được tải đi trên cùng một dây dẫn. Hãy so sánh công suất hao phí khi dùng hiệu điện thế 500 000V với khi dùng hiệu điện thế 100000V., , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Phải làm nhiều việc tốt mới gây được tiếng tăm tốt, và chỉ một việc xấu ta có thể đánh mất nó.
It takes many good deeds to build a good reputation, and only one bad one to lose it.
Benjamin Franklin
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên