Speaking Unit 8 Lớp 11 Trang 93

HocTap321 hướng dẫn các bạn giải bài tập tiếng anh lớp 11 Unit 8 Celebrations Speaking trang 93 SGK. Trong bài này chúng ta phải làm một đoạn hội thoại dựa vào các task đã học. Các bạn có thể tham khảo dưới đây.

UNIT 8: CELEBRATION

SPEAKING (NÓI)

 

Task 1. Giới thiệu mẫu bài đối thoại: Mai đang nói chuyện với Anna, cô bạn mới người Anh, về lễ Tết ở Việt Nam. Theo cặp, luyện đọc bài mẫu.

Mai : Do you know that Tet holiday is next month?

Anna : What is Tet?

Mai : It’s the time when Vietnamese people celebrate the beginning of sprine. It’s also the start of the lunar new year.

Anna : When is it exactly?

Mai : Well, this year it’s on the 9th of February.

Anna : What do you usually do at Tet?, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tình yêu là chiến thắng của trí tưởng tượng đối với sự thông minh.
Love is the triumph of imagination over intelligence.
Henry Louis Mencken
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Old school Easter eggs.