What Is On Unit 14 Lớp 7 Trang 144 SGK

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 7 unit 14 Free Time Fun phần B What Is On trang 144 SGK. Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu những sở thích của các bạn trong cuộc đối thoại.

UNIT 14: FREE TIME FUN

GIẢI TRÍ LÚC NHÀN RỖI

 

B. WHAT IS ON? (ĐIỀU GÌ ĐANG XẢY RA VẬY)

1. Listen. Then practice with a partner. (Nghe. Sau đó thực hành với một bạn cùng học.)

Ba : Nga, bạn có xem truyền hình không?

Nga : Không thường lắm. Không có nhiều chương trình hay cho thanh thiếu niên.

Ba : Bạn thích loại chương trình gì?

Nga : Tôi thích xem chương trình về thanh thiếu niên ở các nước khác. Tôi muốn biết họ làm gì, mặc gì và thích nghe nhạc gì.

Ba : Có nhiều chương trình dành cho người trẻ.,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Người sống nhiều nhất không phải người sống lâu năm nhất mà là người có nhiều trải nghiệm phong phú nhất.
The person who has lived the most is not the one with the most years but the one with the richest experiences.
Jean Jacques Rousseau
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog