XtGem Forum catalog

What Is On Unit 14 Lớp 7 Trang 144 SGK

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 7 unit 14 Free Time Fun phần B What Is On trang 144 SGK. Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu những sở thích của các bạn trong cuộc đối thoại.

UNIT 14: FREE TIME FUN

GIẢI TRÍ LÚC NHÀN RỖI

 

B. WHAT IS ON? (ĐIỀU GÌ ĐANG XẢY RA VẬY)

1. Listen. Then practice with a partner. (Nghe. Sau đó thực hành với một bạn cùng học.)

Ba : Nga, bạn có xem truyền hình không?

Nga : Không thường lắm. Không có nhiều chương trình hay cho thanh thiếu niên.

Ba : Bạn thích loại chương trình gì?

Nga : Tôi thích xem chương trình về thanh thiếu niên ở các nước khác. Tôi muốn biết họ làm gì, mặc gì và thích nghe nhạc gì.

Ba : Có nhiều chương trình dành cho người trẻ.,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Người không còn có thể dừng lại để ngạc nhiên hay say mê kính sợ cũng như người đã chết; mắt anh ta nhắm lại rồi.
He who can no longer pause to wonder and stand rapt in awe, is as good as dead; his eyes are closed.
Albert Einstein
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên