Polaroid

What Is On Unit 14 Lớp 7 Trang 144 SGK

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 7 unit 14 Free Time Fun phần B What Is On trang 144 SGK. Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu những sở thích của các bạn trong cuộc đối thoại.

UNIT 14: FREE TIME FUN

GIẢI TRÍ LÚC NHÀN RỖI

 

B. WHAT IS ON? (ĐIỀU GÌ ĐANG XẢY RA VẬY)

1. Listen. Then practice with a partner. (Nghe. Sau đó thực hành với một bạn cùng học.)

Ba : Nga, bạn có xem truyền hình không?

Nga : Không thường lắm. Không có nhiều chương trình hay cho thanh thiếu niên.

Ba : Bạn thích loại chương trình gì?

Nga : Tôi thích xem chương trình về thanh thiếu niên ở các nước khác. Tôi muốn biết họ làm gì, mặc gì và thích nghe nhạc gì.

Ba : Có nhiều chương trình dành cho người trẻ.,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Con người làm đẹp địa vị chứ không phải địa vị làm đẹp con người.
Ngạn ngữ Đức
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên