Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Chương I: Ngành ruột khoang – Thủy tức – Hướng dẫn giải bài tập Sinh học 7 trang 32
Chương I: Ngành ruột khoang – Thủy tức – Hướng dẫn giải bài tập Sinh học 7 trang 32


HÌNH DẠNG NGOÀI VÀ DI CHUYỂN

Cơ thế thuỷ tức hình trụ dài (hình 8.1). Phần dưới gọi là đế bám vào giá thể. Phần Trẽn có lồ miệng, xung quanh có các tua miệng toả ra. Cơ thể có đối xứng tỏa tròn. Nếu nuôi thuỷ tức trong lọ, chúng luôn di chuyển về phía ánh sáng theo 2 cách.


Chương I: Ngành ruột khoang – Thủy tức – Hướng dẫn giải bài tập Sinh học 7 trang 32

II – CẤU TẠO TRONG


Thành cơ thể có 2 lớp tế bào : lớp ngoài và lớp trong. Giữa hai lớp đó là tầng keo móng. Sơ đồ trong bảng sau nêu rõ thành phần tế bào và chức năng của 2 lớp tế bào đó.


III. DINH DƯỠNG


– Tua miệng thuỷ tức chứa nhiều tế bào gai có chức năng tự vệ và bắt mồi. Khi đói, thuỷ tức vươn dài đưa tua miệng quờ quạng khắp xung quanh. Tình cờ chạm phái mồi (một con rận nước) (hình 8.1) lập tức tế bào gai ờ tua miệng phóng ra làm tê liệt con mồi.

– Thủy tức chưa có cơ quan hô hấp. Sự trao đổi khí được thực hiện qua thành cơ thể.


IV – SINH SẢN


1. Mọc chồi


– Khi đầy đủ thức ăn. thuỷ tức thường sinh sản vô tính bằng cách mọc chổi hình 8.1). Chồi con khi tự kiếm được thức ăn. tách khỏi cơ thể mẹ để sống độc lập., ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tình yêu là niềm vui ngọt ngào nhất và là nỗi đau nhức buốt nhất.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên