Old school Swatch Watches

Unit 2: Making arrangements. Hướng dẫn ôn tập ngữ pháp SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.
GRAMMAR. Unit 2: Making arrangements. Hướng dẫn ôn tập ngữ pháp SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.


A.Thì tương lai dự định – Be going to + infinitive

“be going to-infinitive”: được dùng để chỉ dự định tương lai.


Vỉ dụ :


1. We’re going to spend our holiday in Nha Trang this year.


Năm nay chủng tôi định đi nghỉ ở Nha Trang.


2. Man’ is going to buy a new dress.


Mary định mua một cái áo đầm mới.


3. Lan’s going to hold a party tomorrow night.


Tối mai Lan sẽ mở tiệc., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Đừng để trường lớp cản trở con đường giáo dục của bạn.
Don't let schooling interfere with your education.
Mark Twain
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên