XtGem Forum catalog

Unit 2: Making arrangements. Hướng dẫn ôn tập ngữ pháp SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.
GRAMMAR. Unit 2: Making arrangements. Hướng dẫn ôn tập ngữ pháp SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.


A.Thì tương lai dự định – Be going to + infinitive

“be going to-infinitive”: được dùng để chỉ dự định tương lai.


Vỉ dụ :


1. We’re going to spend our holiday in Nha Trang this year.


Năm nay chủng tôi định đi nghỉ ở Nha Trang.


2. Man’ is going to buy a new dress.


Mary định mua một cái áo đầm mới.


3. Lan’s going to hold a party tomorrow night.


Tối mai Lan sẽ mở tiệc., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Loài người luôn luôn điên rồ, và ai nghĩ mình có thể chữa khỏi điều đó cho nhân loại là kẻ điền rồ nhất.
Men will always be mad, and those who think they can cure them are the maddest of all.
Voltaire
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên