Insane

CHƯƠNG 6: OXI – LƯU HUỲNH.AXIT SUNFURIC – MUỐI SUNFAT. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 143 SGK Hóa lớp 10 cơ bản
CHƯƠNG 6: OXI – LƯU HUỲNH. AXIT SUNFURIC – MUỐI SUNFAT.

Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 143 SGK Hóa lớp 10 cơ bản


Tóm tắt lý thuyết

Bài 1.(Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)


Đề bài :


Một hợp chất có thành phần theo khối lượng 35,96% S; 62,92% O và 1,12% H.


Hợp chất này có công thức hóa học là


A. H2SO3.


B. H2SO4.


C. H2S2O.


D. H2S2O8., , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hãy giữ gìn ký ức của mình, hãy bảo vệ chúng, bạn sẽ không bao giờ kể lại được điều mình đã quên đi.
Preserve your memories, keep them well, what you forget you can never retell.
Louisa May Alcott
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên