Old school Easter eggs.

CHƯƠNG 6: OXI – LƯU HUỲNH.AXIT SUNFURIC – MUỐI SUNFAT. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 143 SGK Hóa lớp 10 cơ bản
CHƯƠNG 6: OXI – LƯU HUỲNH. AXIT SUNFURIC – MUỐI SUNFAT.

Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 143 SGK Hóa lớp 10 cơ bản


Tóm tắt lý thuyết

Bài 1.(Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)


Đề bài :


Một hợp chất có thành phần theo khối lượng 35,96% S; 62,92% O và 1,12% H.


Hợp chất này có công thức hóa học là


A. H2SO3.


B. H2SO4.


C. H2S2O.


D. H2S2O8., , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Khi bạn yêu điều gì, hãy để nó tự do. Nếu nó trở lại, nó sẽ mãi mãi thuộc về bạn. Nếu nó không trở lại, ngay từ đầu nó đã không phải là của bạn rồi.
If you love something, set it free. If it returns, it's yours forever. If it doesn't, it wasn't yours to begin with.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên