XtGem Forum catalog

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 117 SGK Sinh học lớp 12

HocTap321 Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 117 SGK Sinh học lớp 12
Chương  6. Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại – Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5 trang  117  SGK Sinh học lớp 12


******

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)


Tại sao đột biến gen mặc dù thường có hại cho cơ thể sinh vật nhưng vẫn có vai trò quan trọng trong quá trình tiến hoá?


I. Tần số đột biến gen trong tự nhiên là không đáng kể nên tần số alen đột biến có hại là rất thấp.


II. Gen đột biến có thể có hại trong môi trường này nhưng lại có thể có hại hoặc có lợi trong môi trường khác.


III. Gen đột biến có thể có hại trong tổ hợp gen này nhưng lại có thể trở nên có hại hoặc có lợi trong tổ hợp gen khác.


IV. Đột biến gen thường có hại nhưng nó thường tổn tại ở trạng thái dị hợp tử nên không gây hại.


Câu trả lời đúng nhất là:


A. I và II            B. I và III, , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Chỉ một khoảng khắc hiểu nhầm cũng độc hại đến mức nó khiến chúng ta quên mất hàng trăm khoảng khắc yêu thương bên nhau trong giây phút.
A single moment of misunderstanding is so poisonous, that it makes us forget the hundred lovable moments spent together within a minute.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên