Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Bài 2: Hàm số lũy thừa (Giải bài tập 4,5)

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Bạn nên thử mỗi trải nghiệm ít nhất một lần, trừ côn trùng và nhảy dân gian.
You should make a point of trying every experience once, excepting incest and folk dancing.
Arnold Bax
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên