Duck hunt

Writing Unit 10 Lớp 12 Trang 113

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 12 unit 12 Endangered Species Writing trang 113 SGK. Theo cặp em hãy đưa ra vài biện pháp đê nghị đê giải quyết những vấn đề đặt ra sau.

UNIT 10: ENDANGERED SPECIES

WRITING (VIẾT)

 

Task 1. Theo cặp em hãy đưa ra vài biện pháp đê nghị đê giải quyết những vấn đề đặt ra sau:

Người ta chưa biết nhiều về yêu cầu bảo vệ các động vật quí hiếm và gặp nguy cơ tuyệt chủng.

Các dự án để bảo tồn thú bị tuyệt chủng không có đủ kinh phí.

Môi trường sống của động vật bị nguy cơ tuyệt chủng đang bị tàn phá và ô nhiễm nghiêm trọng.

Những người sống gần hay trong các môi trường sống của thú bị tuyệt chủng đang có điều kiện sổng tồi tệ và phải kiếm sống nhờ vào các sản phẩm từ thú hoang dã.

Một sô nước chưa có luật bảo vệ động vật gặp nguy cơ tuyệt chùng.

Người ta vẫn tiếp tục mua sản phẩm thời trang làm từ động vật hoang dã., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Một cây làm chẳng nên non. Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.
Tục ngữ Việt Nam
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên