Test Yourself C English 11 (Unit 7 - 9)

HocTap321 hướng dẫn các bạn giải bài tập tiếng anh lớp 11 bài Test Yourself C từ Unit 7 - 9. Bài này chúng ta chủ yếu ôn lại kiến thức của các bài trước. Các bạn có thể tham khảo bài giải dưới đây nhé.

TEST YOURSELF C

Units 7-9

I. Listening (Nghe)

* Nghe bài hội thoại và xếp các câu em nghe theo đúng thứ tự.

ĐÁP ÁN

1 -g              4 - f              7-h              10 - a

2 - b            5 - d              8-k              11 -i

3 - e             6-j                9 - c

 

Tapescript, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Cuộc đời đã ngắn ngủi như vậy mà chúng ta vẫn rút ngắn nó thêm khi bất cẩn lãng phí thời gian.
Short as life is, we make it still shorter by the careless waste of time.
Victor Hugo
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Snack's 1967