Test Yourself C English 11 (Unit 7 - 9)

HocTap321 hướng dẫn các bạn giải bài tập tiếng anh lớp 11 bài Test Yourself C từ Unit 7 - 9. Bài này chúng ta chủ yếu ôn lại kiến thức của các bài trước. Các bạn có thể tham khảo bài giải dưới đây nhé.

TEST YOURSELF C

Units 7-9

I. Listening (Nghe)

* Nghe bài hội thoại và xếp các câu em nghe theo đúng thứ tự.

ĐÁP ÁN

1 -g              4 - f              7-h              10 - a

2 - b            5 - d              8-k              11 -i

3 - e             6-j                9 - c

 

Tapescript, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Loài người luôn luôn điên rồ, và ai nghĩ mình có thể chữa khỏi điều đó cho nhân loại là kẻ điền rồ nhất.
Men will always be mad, and those who think they can cure them are the maddest of all.
Voltaire
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Duck hunt