Test Yourself C English 11 (Unit 7 - 9)

HocTap321 hướng dẫn các bạn giải bài tập tiếng anh lớp 11 bài Test Yourself C từ Unit 7 - 9. Bài này chúng ta chủ yếu ôn lại kiến thức của các bài trước. Các bạn có thể tham khảo bài giải dưới đây nhé.

TEST YOURSELF C

Units 7-9

I. Listening (Nghe)

* Nghe bài hội thoại và xếp các câu em nghe theo đúng thứ tự.

ĐÁP ÁN

1 -g              4 - f              7-h              10 - a

2 - b            5 - d              8-k              11 -i

3 - e             6-j                9 - c

 

Tapescript, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Chúng ta không thể xé bỏ một trang duy nhất khỏi cuộc đời mình, nhưng chúng ta có thể ném cả cuốn sách vào lửa.
We cannot tear out a single page of our life, but we can throw the whole book in the fire.
George Sand
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog