XtGem Forum catalog

Bài 1: Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm (Giải bài tập 6,7)

Bài 6. (Hướng dẫn giải trang 156 sgk Giải tích 11 cơ bản)


Viết phương trình tiếp tuyến của đường hypebol y = 1/x

a) Tại điểm (1/2; 2)


b) Tại điểm có hoành độ bằng -1;


c) Biết rằng hệ số góc của tiếp tuyến bằng -1/4


Hướng dẫn giải:


Bằng định nghĩa ta tính được y’ = – 1/x2


a) y'(1/2) = -4. Do đó hệ số góc của tiếp tuyến bằng -4. Vậy phương trình tiếp tuyến của hypebol tại điểm (1/2; 2) là y – 2 = -4(x – 1/2) hay y = -4x + 4.


b) y’ (-1) = -1. Do đó hệ số góc của tiếp tuyến bằng -1. Ngoài ra, ta có y(-1) = -1. Vậy phương trình tiếp tuyến tại điểm có tọa độ là -1 là


y – (-1) = -[x – (-1)] hay y = -x – 2., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Vết thương càng ngấm ngầm, nỗi đau càng ghê gớm.
Ngạn ngữ Nga
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên