Polly po-cket

Unit 5 The Media (Phương Tiện Truyền Thông Đại Chúng)

Hướng dẫn các bạn giải bài tập unit 5 tiếng anh lớp 9 The Media (Phương Tiện Truyền Thông Đại Chúng). Tag question là câu hỏi ngắn dùng thêm vào sau một câu nói lời nói để hỏi thông tin hoặc để khẳng định lại ý vừa hỏi ưong câu lời nói (statement).

UNIT 5: THE MEDIA

(Phương Tiện Truyền Thông Đại Chúng)

Tham khảo bài giải các phần sau:

 Unit 5 The Media: Getting Started

 Unit 5 The Media: Listen and Read

 Unit 5 The Media: Speak

 Unit 5 The Media: Listening

 Unit 5 The Media: Write

 Unit 5 The Media: Language Focus 

 , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tình yêu là bài thơ của giác quan.
Love is the poetry of the senses.
Balzac
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên