XtGem Forum catalog

Chương 7. Sự nở vì nhiệt của chất rắn – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trang 197 SGK Vật Lý lớp 10
Chương  7. Sự nở vì nhiệt của chất rắn – Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trang  197  SGK Vật Lý lớp 10


******

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)


Phát biểu và viết công thức nở dài của vật rắn ?


Hướng dẫn giảiHọc sinh tự giải. 


Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)


Viết công thức xác định quy luật phụ thuộc nhiệt độ của độ dài vật rắn ?


Hướng dẫn giải, , , , , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Lúc nhàn nhã là lúc làm điều gì đó hữu ích. Sự nhàn nhã này người siêng năng sẽ đạt được còn kẻ lười biếng thì không bao giờ.
Leisure is the time for doing something useful. This leisure the diligent person will obtain the lazy one never.
Benjamin Franklin
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên