Teya Salat

Chương 7. Sự nở vì nhiệt của chất rắn – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trang 197 SGK Vật Lý lớp 10
Chương  7. Sự nở vì nhiệt của chất rắn – Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trang  197  SGK Vật Lý lớp 10


******

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)


Phát biểu và viết công thức nở dài của vật rắn ?


Hướng dẫn giảiHọc sinh tự giải. 


Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)


Viết công thức xác định quy luật phụ thuộc nhiệt độ của độ dài vật rắn ?


Hướng dẫn giải, , , , , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Kẻ đáng sợ nhất là kẻ không có gì để mất.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên