Polly po-cket

Chương IX : Thần kinh và giác quan – Tiết 8 : Cơ quan phân tích thính giác – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 8, Trang 165
Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 8, Trang 165 


Câu 2 : Quá trình thu nhận kích thích của sóng âm diễn ra như thế nào giúp người ta nghe được ?

Hướng dẫn giải


Sóng âm từ nguồn âm phát ra được vành tai hứng lấy, truyền qua ống tai vào làm rung màng nhĩ rồi truyền qua chuỗi xương tai và làm rung màng “cửa bầu” và cuối cùng làm chuyển động ngoại dịch rồi nội dịch trong ốc tai màng, tác động lên cơ quan Coocti. Sự chuyển động ngoại dịch được dễ dàng nhờ có màng của “cửa tròn” (ở gần cửa bầu, thông với khoang tai giữa).

Tùy theo sóng âm có tần số cao (âm bổng) hay thấp (âm trầm), mạnh hay yếu mà sẽ làm cho các tế bào thụ cảm thính giác của cơ quan Coocti ở vùng này hay vùng khác trên màng cơ sở hưng phấn, truyền về I vùng phân tích tương ứng ở trung ương cho ta nhận biết về các âm thanh đó.


Xem thêm tại: http://dehoctot.vn/chuong-ix-than-kinh-va-giac-quan-tiet-9-phan-xa-khong-dieu-kien-phan-xa-co-dieu-kien-huong-dan-giai-bai-tap-sgk-sinh-hoc-8-trang-168-14521.html
, , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Ngày hôm nay có thể trở thành một ngày đầy sinh lực với bạn
và với người khác
nếu bạn bỏ thời gian để trao cho ai đó nụ cười... để thốt lên một lời tử tế... để chìa tay ra cho người đang cần giúp đỡ... để viết một lời cảm ơn... để cho đi một lời khuyến khích với người đang cố gắng vượt qua rắc rối... để chia sẻ một phần tài sản vật chất với những người xung quanh.
Today can be a healthy unusual day for you
and for others
if you take time to give someone a smile... to express a word of kindness... to lend a helping hand to someone in need... to write a note of gratitude... to give a word of encouragement to someone who is temporarily overcome with problems... to share a portion of your material possessions with others
William Arthur Ward
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên