Old school Easter eggs.

Chương IV – Phần Ôn tập chương IV (Mục B) – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán từ bài 51 đến 58 – Trang 128, 129

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán từ bài 51 đến 58 – Trang 128, 129.


51. Tính diện tích xung quanh, diện tích toán phần và thể tích của lăng trụ đứng có chiều cao h và đáy lần lượt là :

a) Hình vuông cạnh a ; 


b) Tam giác đều cạnh a ;


c) Lục giác đều cạnh a ;


d) Hình thang cân, đáy lớn là 2a, các cạnh còn lại bằng a ;


e) Hình thoi có hai đường chéo là 6a và 8a.


Hướng dẫn giải


Chương IV – Phần Ôn tập chương IV (Mục B) – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán từ bài 51 đến 58 – Trang 128, 129


Chương IV – Phần Ôn tập chương IV (Mục B) – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán từ bài 51 đến 58 – Trang 128, 129, , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Cơm kẻ bất nhân, ăn, ấy chớ, Áo người vô nghĩa, mặc, chẳng thà.
Nguyễn Trãi
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên