Pair of Vintage Old School Fru

Chương III – Tiết 9 : Ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng – Hướng dẫn giải các bài tập SGK Toán 8, Tập 2 các bài 53, 54, 55 – Trang 87

Hướng dẫn giải các bài tập SGK Toán 8, Tập 2 các bài 53, 54, 55 – Trang 87


53. Một người đo chiều cao của một cây nhờ một cọc chôn xuống đất, cọc cao 2m và đặt xa cây 15m. Sau khi người ấy lùi xa cách cọc 0,8m thì nhìn thấy đầu cọc và đỉnh cây cùng nằm trên một đường thẳng. Hỏi cây cao bao nhiêu, biết rằng khoảng cách từ chân đến mắt người ấy là 1,6m ?

Hướng dẫn giải


Giả sử AB là cây cần đo, CD là cọc, EF là khoảng cách từ mắt tới chân


Chương III – Tiết 9 : Ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng – Hướng dẫn giải các bài tập SGK Toán 8, Tập 2 các bài 53, 54, 55 – Trang 87


mà HF = HK + KF = AC + CE = 15 + 0,8 = 15,8m


KD = CD – CK = CD – EF = 2 – 1,6 = 0,4m


Do đó : HB = 7,9m


 54. Để đo khoảng cách giữa hai điểm A và B, trong đó B không tới được, người ta tiến hành đo và tính khoảng cách AB như hình 57 : AB // DF ; AD = m ; DC = n ; DF = a.


a)Em hãy nói rõ cách đo như thế nào., , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Người nhận được ân tình nhiều nhất là người biết đáp trả chúng.
The person who receives the most favors is the one who knows how to return them.
Publilius Syrus
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên