Old school Easter eggs.

Chương III – Tiết 5 – Phần Luyện tập – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 2 từ bài 29 đến 33 – Trang 22, 23

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 2 từ bài 29 đến 33 – Trang 22, 23


29. Bạn Sơn giải phương trình 

Chương III – Tiết 5 – Phần Luyện tập – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 2 từ bài 29 đến 33 – Trang 22, 23 như sau : (1) <=> x² – 5x = 5(x – 5) <=> x² – 5x = 5x – 25


<=> x² – 10x + 25 = 0 <=> (x – 5)² = 0 <=> x = 5.


Bạn Hà cho rằng Sơn giải sai vì đã nhân hai vế với biểu thức x – 5 có chứa ẩn. Hà giải bằng cách rút gọn vế trái như sau :


Chương III – Tiết 5 – Phần Luyện tập – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 2 từ bài 29 đến 33 – Trang 22, 23


Hãy cho biết ý kiến của em về hai lời giải trên.


Hướng dẫn giải


Bạn Sơn và Hà đều không chú ý đến điều kiện xác đinh của phương trình là x # 5 nên cả hai đều giải sai.


Lời giải đúng như sau :, , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Con người tiến đến chân lý không thể vươn tới qua hàng loạt sai lầm.
Man approaches the unattainable truth through a succession of errors.
Aldous Huxley
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên